Index
Robeltrein
Copyright ©2012 Hans Marijnissen.                     
Alle rechten voorbehouden!

Niets wat op site staat mag zonder toestemming worden gebruikt in welke vorm dan ook.


T
De Robel is een laad- en lossysteem, dat gebruikt wordt in de heavy rail.
De maximale spoorstaaflengte is 360 meter en hij kan maximaal 24 spoorstaven vervoeren.
wee tot vier personen lossen de spoorstaven met een snelheid van  10 kilometer per uur
en laden recycle spoorstaven met een snelheid van 2 - 5 kilometer per uur.